Assams

Kapan jatuuhnya 1 suro tahun initiative


15 Okt 2015 "Perhitungan jatuhnya Suro tiap tahun ini berdasarkan penanggalan Sultan Agungan. khususnya oleh masyarakat Jawa yang juga merayakan 1 Muharram atau 1 Suro. Saya sudah buat untuk 100 tahun ke depan, sejak tahun . Satu Suro adalah hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Sura atau Suro di mana bertepatan dengan 1 Muharram dalam kalender hijriyah, atas apa yang dilakoninya selama setahun penuh, menghadapi tahun baru di esok paginya. Tahun baru Hijriyah jatuh setiap tanggal 1 Muharram dalam kalender Islam

Anundoram Borooah Award Distribution Photo