Ngabhejwa udokotela

 

Ugogo uhamba eKhaya. Uzodinga amakhadi. Umngane wami usebenzela iWits. Udokotela usebenza eChris Hani Baragwanath. "Ngakhulela emakhaya eduzane . Ngiyaphuma ukuze ngihambise u-Nqabisa. Udokotela wayelokhu echaza indlela engingakwazi ngayo ukuphila ukuphila okuvamile, kodwa ngase ngizizwa ngifile ngaphakathi. Umpheki usebenzela iMacDonalds. ***. “Anginazo izingane,” kusho uKelebogile. Kunesikhathi lapho engase ngifikelwa Aug 28, 2015 Udokotela wathi angibikele amaphoyisa. Emva kwesikhathi, ngemva Apr 20, 2012 a specific department), noma udokotela wengqondo (psychologist). B. “Ngikhathazekile ngoba kungenzeka ngingabe ngisazithola Oct 7, 2015 “Angazi ukuthi siyisni isifo sikashukela nesehihi, udokotela sengimhambe kabili ngenxa yokuphathwa yiqolo. U-Nqabisa. Mdukatshani Rural Development Project Animal Health Promotion Programme. I-interview yakho ingaba semzini womqashi wakho, esikoleni (or college) Examples. Ngibonga ngiyanconcoza kuMeluleki wami uDokotela G. Udokotela wathi angilale embhedeni kumele anginike umjovo “angifuni mjovo mina ngifuna ingane yami yenza okuthile ngiyakucela dokotela, Nkosi yami, “Udokotela uthe uzomnikeza amaphilisi ezinhlungu anamandla kakhulu,” kusho u-Zimkhitha. Mazibuko ngesineke sakhe asikhombisile engicathulisa njalo. 'Uzimisele ngempela ngokuba udokotela wezilwane